„БЛАГУНИТЕ на живо – Още един прекрасен ден“ – детски театрален спектакъл


 


Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма "ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ”